http://www.ukw.edu.pl/jednostka/konkurs-wiedzy-o-bibliotece/o-konkursie

 

O KONKURSIE

Mamy zaszczyt zaprosić Was Drodzy Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji Konkursu Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach zorganizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych. Merytorycznie konkurs przygotowują pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pragniemy, aby wpisał się on na stałe do Waszego kalendarza. Każda kolejna edycja będzie poświęcona nowemu zagadnieniu dotyczącemu wiedzy o książce, bibliotece i nowych mediach.

Na inaugurację konkursu proponujemy następującą tematykę pracy pisemnej:

Biblioteka moich marzeń

Ufamy, że konkurs spodoba się wszystkim, który poznali już wartość biblioteki, tym którym się ona spodobała oraz tym, którym wydaje się ona niepotrzebna w świecie rozwiniętej informacji elektronicznej. Zachęcamy młodzież do wyrażenia własnych ocen, prognoz i pomysłów na temat biblioteki przyszłości. Jesteśmy otwarci na wszelkie wypowiedzi i pomysły, może niektóre uda się na wspólnie zrealizować. Będzie to także okazja do refleksji twórczej i pogłębienia wiedzy o bibliotekach.

Prace pisemne powinny być przygotowane z zachowaniem podstawowych standardów obowiązujących na polskich uczelniach, czyli co najmniej kilkustronicowe, z wykazem wykorzystanej bibliografii, jeśli wypowiedź opierać się będzie na literaturze. Autor oprócz swoich danych powinien podać także nazwę szkoły, do której uczęszcza i dane  nauczyciela –  opiekuna, który pomógł  mu w przygotowaniu opracowania.

Pracę tę można również wykonać całkowicie samodzielnie, nie tylko opierając się na bibliografii, lecz na własnym doświadczeniu, relacjach z bibliotek poznanych w czasie wakacji czy podróży, można także użyć wyobraźni i opisać bibliotekę, z której Wy sami byście chętnie korzystali.

Prace powinny być przesłane do 31 marca 2017 roku do Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy bądź tradycyjną drogą pocztową na adres: 
ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz
z dopiskiem Konkurs , bądź też pocztą elektroniczną na adres: jogo@ukw.edu.pl lub kabin@ukw.edu.pl także z dopiskiem Konkurs.

Komitet Konkursowy oceni nadesłane prace najpóźniej do 15 kwietnia 2017 r. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną w kwietniu 2017 r. zaproszeni do Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie konkursu. Z przyjemnością wręczymy Wam i Waszym opiekunom nagrody i dyplomy.

Poprosiliśmy Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dra hab. Jacka Woźnego o honorowy patronat nad Konkursem. Dodatkową kuratelą otoczy tegoroczną edycję Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik.

Prosimy nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i innych opiekunów o przekazanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko–pomorskiego naszego  zaproszenia. Rozwój czytelnictwa jest ważny wychowawczo, przyczynia się do rozwoju naszego społeczeństwa. Świat książek, bibliotek i mediów najbardziej kształtuje młode pokolenie. 

Przewodniczący Komitetu Konkursowego
Ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW

 

Zostaw komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *