AKCJA SZPIK
11 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie odbędzie się akcja pod nazwą „Komórkomania”, która ma na celu zarejestrowanie jak największej ilości Potencjalnych Dawców Szpiku. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Patrycja Pniewska uczennica klasy maturalnej o profilu biologiczno – chemicznym. Wspólnie z Panią Justyną Gałkowską rozpoczęły organizacje i przygotowania do Dnia Dawcy. Nawiązano już pisemne porozumienie z Fundacją DKMS i w najbliższym czasie zostaną przeszkoleni wolontariusze oraz odbędą się lekcje edukacyjne dla osób zainteresowanych wyżej wymienioną akcją. Przeprowadzone zostaną również działania promocyjne tak aby każda chętna osoba z „Ogólniaka ” ale i także z całego miasta mogła usłyszeć o naszych działaniach przeciw białaczce.Tylko niewielki procent zarejestrowanych zostaje dawcami, lecz może się okazać, że to właśnie Twój bliźniak genetyczny potrzebuje pomocy – pisze na fb Patrycja Pniewska.
Każda akcja rejestracji, bez względu na jej rodzaj i wielkość, musi być poprzedzona efektywną kampanią promocyjno-edukacyjną. Główne cele takiej kampanii to: uświadomienie uczniom szkoły, czym jest idea dawstwa i jak ważna jest ich pomoc, przekazanie uczniom wiedzy na temat metod pobrania, obalanie mitu o pobraniu szpiku z kręgosłupa, poinformowanie uczniów oraz chętnych osób o tym, kiedy i gdzie można się świadomie zarejestrować w szkole.
Podczas Dni Dawcy możesz zarejestrować się do bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych Fundacji DKMS. Jeśli jesteś pomiędzy 18 a 55 rokiem życia i nie chorujesz nic nie stoi na przeszkodzie abyś został dawcą!! To NIC nie kosztuje, ani NIE boli. Do rejestracji potrzeba nam tylko trochę twojej śliny i podstawowe dane osobiste.

19 stycznia po raz drugi odbył się w naszej szkole pobór krwi zorganizowany przez panią Bożenę Korzeniewska i panią Małgorzatę Puchalską. Licealiści kolejny raz podzielili się tym, co mają najcenniejsze.