Uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie informatycznym BÓBR, zapraszam na stronę http://www.bobr.edu.pl/

kod dostępu dla Liceum Ogólnokształcącego: infor2b

kod dostępu dla Gimnazjum Powiatowego: inforGP

Podczas inauguracji Dni Dziedzictwa Kulturowego w parku etnograficznym w Kłóbce podsumowano konkursy o tematyce fotograficznej i historycznej. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie Gimnazjum Powiatowego , którzy przystąpili do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” i zostali doceni przez jury. Oliwia Rochnowska z klasy 3Pb , Wiktor Teska z klasy 3Pa wraz z opiekunem panem mgr Waldemarem Korczakowskim po otrzymaniu nagród mogli zwiedzić tamtejszy skansen i zapoznać się z dawną historią.

zabytki

To dopiero początek roku szkolnego 2015/2016 a my już możemy pochwalić się ogromnymi sukcesami naszych uczniów . Pod koniec września odbyły się dwa konkursy pod patronatem burmistrza miasta Rypin pana Pawła Grzybowskiego. Gimnazjaliści kolejny raz pokazali swój ogromny talent. W IX Konkursie Ortograficznym O Złote Pióro Burmistrza Kacper Pawłowski z klasy 3Pa został mistrzem ortografii, zajmując tym samym miejsce I, natomiast Julia Lewandowska z klasy 3 Pa zajęła miejsce III, uczniów przygotowała pani mgr Wioletta Romanowska. W IX Konkursie Matematycznym O Złoty Notebook Burmistrza I miejsce zajęła Oliwia Rochnowska z klasy 3Pb a miejsce III wywalczył Kamil Arentowicz z klasy 3Pb, uczniów do konkursu przygotowała pani mgr Lucyna Mazurowska.

Dnia 30 września 2015 roku na Stadionie MOSiR w Rypinie odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe wszystkich typów szkół. Do zawodów przystąpiło ponad 100 zawodników w tym także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Ks. Czesława Lissowskiego. W kategorii gimnazjum w biegu na 2000m II miejsce zajął Bartosz Łydkowski uzyskując czas 5:12,08 min i III miejsce Filip Zdziarski z czasem 5:12,54 min. Licealiści również bardzo dobrze się spisali , w biegu na 2000 m I miejsce zajął Jakub Rupiński z czasem 4:49 min i 3 miejsce wywalczył Mateusz Górski z czasem 4:51 min.

2Podczas finału V Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie 20.03.15r. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu odbyło się uroczyste wręczenie indeksu uczniowi Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie. Wawrzyniec Turowski, laureat ubiegłorocznej edycji Olimpiady, otrzymał główną nagrodę w postaci indeksu wraz z opłaconym czesnym za 3 lata studiów na wybranym przez siebie kierunku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wawrzyniec Turowski to bardzo skromny i ambitny uczeń, który po otrzymaniu tej niesamowitej nagrody powiedział:” Jestem bardzo zadowolony z udziału w Kujawsko – Pomorskiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Startując w Olimpiadzie można poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, poznać przepisy prawa, zaplanować i przeprowadzić działania w celu poprawy bezpieczeństwa w wybranym obszarze. Bardzo cieszę się z nagrody, chciałbym podziękować opiekunowi pani mgr Bożenie Korzeniewskiej, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie panu mgr Sławomirowi Pawłowskiemu oraz Komendantowi Straży Miejskiej w Rypinie panu mgr Jerzemu Lulińskiemu za umożliwienie udziału, pomoc, wsparcie i opiekę podczas przygotowań do Olimpiady.” Licealistę przygotowała pani mgr Bożena Korzeniewska.

1To nie jedyny sukces w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lisowskiego. Powód do dumy mają również gimnazjaliści. Uczennice klasy 3 Pb Monika Tomkowska i Klaudia Jankowska brały udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Rosyjskiego, który odbył się 19 marca 2015 roku w Toruniu. Gimnazjalistki zajęły wysokie lokaty. Był to już ostatni stopień tego konkursu. Składał się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmowała zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozpoznawania struktur gramatyczno-leksykalnych, realioznawstwa oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi pisemnej. Część ustna natomiast polegała na obszernej wypowiedzi na podstawie wylosowanego zestawu. Klaudia Jankowska zdobyła tytuł finalisty tego konkursu, zaś Monika Tomkowska tytuł laureata, co daje jej ocenę celującą na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego ze 100% wynikiem. Uczennice do konkursu przygotowała pani mgr Ewa Białobłocka.

3Ogromny sukces osiągnęli drugoklasiści Gimnazjum Powiatowego w Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego. Tytuł laureata uzyskali Michał Rudol z klasy 2Pa oraz Kamil Stawicki z klasy 2Pb. Uczniowie ci już teraz są zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego, uzyskując z niego 100% wynik. Uczniów do konkursu przygotowała pani mgr Wioletta Wysocka.

„Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra Vita” – historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia. Wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły i pogłębiają swoją wiedzę z tego przedmiotu biorąc udział w licznych konkursach i osiągając w nich wysokie wyniki. Rafał Paliński z klasy 3 Pa uzyskał tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Kuratoryjnym z Historii. Uczeń jednocześnie został zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z historii otrzymując z niego 100% wynik. Gimnazjalistę do konkursu 4przygotowała pani mgr Joanna Marta Lewandowska. Rafał Paliński wykazał się również ogromna wiedzą z historii sztuki, zdobył on I miejsce w rejonowym Konkursie Wiedzy o Sztuce i Kulturze organizowanym przez Muzeum w Toruniu. W części pisemnej uczeń Gimnazjum Powiatowego uzyskał największą ilość punktów z wszystkich biorących udział osób. Ucznia do konkursu przygotowała pani mgr Nina Wójtowicz.

Jak mawiał Jimmy Page” Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie.5” Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 pod batutą pana Sylwestra Ziomka rozwijają swoje zdolności muzyczne. Chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentują naszą szkołę w różnych konkursach muzycznych. Mamy powód do dumy, bowiem Oliwia Rochnowska z klasy 2Pb zajęła I miejsce na Festiwalu Piosenki Awans 2015 przechodząc tym samym do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Żninie. W tym samym konkursie wyróżnienie otrzymała Urszula Zgórzyńska z  klasy 1Pb.

14 stycznia 2015 odbył się w Radziejowie Rejonowy Przegląd Piosenki Szkół ponadgimnazjalnych „King Of The Stage” . Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego już 3 raz stanęli na podium zajmując drugie miejsce w kategorii zespołów. Podczas konkursu uczniowie konkurowali z zespołami, instrumentalistami oraz wokalistami z Torunia, Aleksandrowa oraz Radziejowa. Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Maciej Żuchowski – gitara, Michał Cichocki – gitara basowa, Grzegorz Zaborowski – perkusja, Dawid Chojnacki – wokal. W kategorii solistów LO reprezentowała Natalia Zdrojewska. Opiekunem młodych muzyków był pan mgr Sylwester Ziomek.

image001

Możemy pochwalić się sukcesami w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego zakwalifikowali się Michał Rudol z klasy 2 Pa oraz Kamil Stawicki z klasy 2 Pb, opiekunem uczniów jest pani mgr Wioletta Wysocka. Uczniowie uzyskali tym samym tytuł fanalisty. Do etapu rejonowego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii zakwalifikowali się: Oliwia Rochnowska z klasy 2 Pb, Michał Michalski z klasy 2 Pa oraz Rafał Paliński z klasy 3 Pa, natomiast do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Historii przeszedł Rafał Paliński z klasy 3 Pa uzyskując jednocześnie tytuł finalisty, opiekunem jest pani mgr Joanna Marta Lewandowska. Do etapu wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Rosyjskiego i jednocześnie uzyskując tytuł finalisty zakwalifikowały się uczennice z klasy 3 Pb, Monika Tomkowska i Klaudia Jankowska, gimnazjalistki przygotowała pani mgr Ewa Białobłocka.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego również mogą pochwalić się dużymi osiągnięciami. Do etapu rejonowego Olimpiady z Języka Rosyjskiego przeszła Katarzyna Lipińska z klasy II D, uczennica przygotowana została przez panią mgr Ewę Białobłocką.
Do finału 30 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowali się Patryk Wesołowski z klasy III D oraz Jakub Tatkowski z klasy IID, opiekunem licealistów jest pani mgr Małgorzata Puchalska. Wawrzyniec Turowski zajął I miejsce w literackim konkursie „Uzależnienia a przyszłość narodu” oraz „Wpływ środowiska na zdrowie” organizowanych przez PCK w Rypinie.

Jakub Tatkowski, Patryk Wesołowski, Katarzyna Lipińska, Wawrzyniec Turowski

image003

28 października 2014 r. odbył się Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Chrońmy środowisko” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Rypinie. W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął Kacper Pawłowski z klasy 2 PA, II miejsce Wiktor Teska z 2 PA, 4 miejsce Rafał Pysiak z klasy 2 PB. Uczniów do konkursu przygotowała pani Grażyna Rucińska oraz pani Małgorzata Puchalska.
Chrońmy środowisko 2014

Od października zaczęły się przedmiotowe konkursy kuratoryjne, mimo, że jeszcze trwają to już możemy pochwalić się osiągnięciami z niektórych przedmiotów. I tak do etapu rejonowego przeszli następujący uczniowie: z języka polskiego Joanna Pilarska z kl 3 Pa, Aleksandra Wesołowska z kl 3 Pa, Rafał Paliński z kl 3 Pa, Oliwia Rochnowska z kl 2 Pb, Weronika Marchewka z kl 1 Pb, Julia Zgórzyńska z kl2 Pb z języka angielskiego Oliwia Rochnowska z kl 2Pb i Michał Rudol z kl 2 Pa, z języka niemieckiego Kamil Stawicki z kl 2 Pa, z matematyki Radosław Szawłowski z kl 3 Pb, z geografii Rafał Pysiak z kl 2 Pb, z chemii Radosław Szawłowski z kl 3 Pb, Michalina Pilarska z kl 3 Pb, Julia Jażyńska z kl 3 Pb oraz Joanna Pilarska z kl 3 Pa.

23 października 2014 r odbył się XIII Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej organizowany przez Civitas Christiano w Rypinie. Z Gimnazjum Powiatowego wzięły w nim udział dwie osoby, Oliwia Rochnowska z kl 2 Pb oraz Julia Trawińska z kl 3 Pb. Przepiękną recytacją Oliwia Rochnowska wywalczyła I miejsce.

XIII Konkurs Recytatorski Poezji Dobrzyńskiej

3 października odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 VIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Burmistrza”. Wzięło w nim udział pięcioro uczniów Gimnazjum Powiatowego w Rypinie. Kacper Pawłowski uczeń klasy 2Pa zdobył I miejsce, natomiast Natalia Kowalska z klasy 3 Pb wywalczyła miejsce II. Uczniów do konkursu przygotowała pani Wioletta Romanowska.

O Złote Pióro Burmistrza 2014

O Złote Pióro Burmistrza 2014

Także w matematyce nasi gimnazjaliści osiągnęli bardzo wysokie wyniki.  W konkursie „O Złoty Notebook Burmistrza”, który odbył się 6 października Radosław Szawłowski  z klasy 3 Pb zajął I miejsce, a Arentowicz Kamil z  klasy 2 Pb wywalczył miejsce III.  Uczniów do konkursu przygotowała pani Katarzyna Bejrach oraz pani Lucyna Mazurowska.