15 listopada odbyło się spotkanie z Dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Panem Andrzejem Szalkowskim. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy 1Pb i 2 Pb. Gimnazjaliści wysłuchali referatu pt. „Historia i symbolika rypińskich nekropolii”. Zapoznali się z interpretacją takich symboli jak krzyż, lilia, świeca, aniołki, które obecne są na grobach rypińskich cmentarzy oraz poznali ich historię. Spotkanie zorganizowała pani Danuta Szawłowska.

14 listopada w naszej szkole odbył się dwugodzinny wykład, który poprowadził mgr Michał Korsak ze Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego. W spotkaniu pt. „Podstawy heraldyki” uczestniczyli maturzyści z klasy humanistycznej (III E). Wykład dotyczył opisów oraz dziejów herbów. Heraldyka to jedna z nauk pomocniczych historii, zajmująca się herbami, ich genezą, rozwojem historycznym i współczesnością. Określa przynależność herbów, kodyfikuje opisy, wygląd i reguły ich tworzenia. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy, biorących udział w turniejach.